Brexits påverkan på yrkestrafikområdet

Brexit påverkar bland annat dig som är verksam inom yrkestrafikområdet. 

Från och med den 1 januari 2021 gäller ett nytt handels- och samarbetsavtal mellan och EU och Storbritannien.

Kör- och vilotider samt färdskrivare

Förare som utför transporter i Storbritannien omfattas av samma bestämmelser för kör- och vilotider samt krav på färdskrivare som transporter inom EU.

Vägarbetstid

Förare som utför transporter i Storbritannien omfattas av samma bestämmelser för vägarbetstid som transporter inom EU.

Tillstånd

Ett svenskt företag som har ett giltigt gemenskapstillstånd för gods- eller persontransporter får även fortsättningsvis bedriva transporter inom Storbritannien.

En bestyrkt kopia av gemenskapstillståndet ska alltid medföras i fordonet.

Tillåtna godstransporter

Transportörer från Sverige får (under förutsättning att gemenskapstillstånd finns) utföra högst två transporter inom Storbritannien, efter att där ha lossat internationellt inkommande gods från EU. Dessa ska ske inom sju dagar från lossningstillfället.

Därefter måste transportören lämna Storbritannien, lastad eller olastad.

Yrkesförarkompetens

För att få köra kommersiella gods- och persontransporter med fordon över 3,5 ton inom EU och Storbritannien krävs ett giltigt yrkeskompetensbevis.

Internationella persontransporter med buss

Det finns flera rättsakter som styr vad som gäller för sådana internationella persontransporter som berör både EUs och Storbritanniens territorier. Det innebär bland annat att det krävs olika kontrolldokument beroende på vilken typ av transport det är som utförs.

Mer om Brexits påverkan på busstrafik utanför EU/EES.

Erkännande av yrkeskvalifikationer (t.ex. taxiförarlegitimation)

På grund av EU-medlemskapet och deltagandet i EU:s inre marknad kunde brittiska medborgare och EU-medborgare som innehar en yrkeskvalifikation från Storbritannien tidigare utnyttja ett förenklat, och i vissa fall automatiskt, system för erkännande av yrkeskvalifikationer i andra EU-länder. Denna möjlighet är nu borttagen.

Enligt det handels- och samarbetsavtal som nu slutits mellan EU och Storbritannien kommer det vara möjligt för de olika yrkeskategorierna att gå samman och ansöka om att förhandlingar inleds om att upprätta avtal med Storbritannien om erkännande av yrkeskvalifikationer per yrkeskategori.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!