Strategi för positiv näringslivsutveckling

Den 11 september 2014 fick Transportstyrelsen ett uppdrag av regeringen att redovisa en strategi för hur myndigheten ska kunna bidra till en positiv näringslivsutveckling. Uppdraget är lämnat till regeringen.

Enligt uppdraget ska Transportstyrelsen :

"Transportstyrelsen ska, efter samråd med berörda branscher, redovisa en strategi för hur myndigheten, inom ramen för de transportpolitiska målen och myndighetens uppdrag, ska arbeta för att säkerställa att myndigheten i sin verksamhet beaktar näringslivets villkor och bidrar till en positiv näringslivsutveckling. Strategin ska redovisas senast den 30 april 2015 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)."

Bakgrunden till uppdraget är att Transport­styrelsens verksamhet inom regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn inom transportområdet har en stor påverkan på företag och medborgare i deras vardag. Regeringen konstaterar att det är en självklar uppgift för transport­myndigheterna att underlätta för jobb och tillväxt. Det finns därför anled­ning att se över om Transportstyrelsens hänsyn till näringslivets villkor ytterligare kan för­bättras.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet:

TSG 2014-1617 Strategi för positiv näringslivsutveckling

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!