Begäran om tillgång till egna uppgifter enligt dataskyddsförordningen

Om du vill veta om Transportstyrelsen behandlar personuppgifter om dig och i sådana fall vilka uppgifter, kan du här kostnadsfritt begära sådan information från oss. Vi kommer att skicka informationen till dig inom 30 dagar.

Observera att du inte ska använda den här tjänsten om du vill begära allmänna handlingar från myndigheten, t.ex. uppgifter om någon annan. Här hittar du kontaktuppgifter för att göra en begäran om allmänna handlingar.

Så här går det till

  1. Du väljer inom vilka områden du vill att vi söker efter dina personuppgifter
  2. Du anger ditt personnummer och namn. Personnumret kommer att användas som sökbegrepp för att hitta var dina personuppgifter finns hos oss.
  3. De personuppgifter som vi söker fram kommer att skickas ut senast 30 dagar efter att din begäran inkommit till oss. Vi skickar dina personuppgifter med post till din folkbokföringsadress. 

Välj vilken information du vill ha