ANS seminarium 2023

ANS seminarium genomfördes den 7-8 mars.

Seminariet riktade sig till personer som arbetar med lednings-och regelfrågor inom området flygtrafiktjänster (ANS).

Syftet med seminariet var att informera om förändringar i regelverk och arbetssätt inom ANS. Seminariet behandla utbildningsfrågor (TO).

Program

Program ANS-seminarium 7-8 mars 2023 (pdf, 33 kB)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!