Praktisk utbildning

Du kan påbörja den praktiska utbildningen samtidigt som du läser teorin. Den praktiska utbildningen innefattar flera moment, allt för att du ska bli en omdömesfull och säker pilot.

Informationen som handlar om den praktiska utbildningen för PPL är under uppbyggnad.

Sedan den 8 april 2013 tillämpas nya EU-regler för certifikat och medicinska intyg i Sverige. Nya nationella föreskrifter för certifikat och medicinska intyg har trätt i kraft.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!