Graviditet och flygtjänst

Anvisningar från Transportstyrelsen till gravida piloter.

Graviditet är en normal fysiologisk process. Det är dock så att vissa anatomiska och hormonella förändringar kan påverka den gravida piloten och öka risken för inkapacitet under flygning.

En gravid pilot måste också beakta den sammanlagda effekten som tryckförändringar och exponering för strålning kan ha på det växande fostret även om detta i sig inte är en direkt flygsäkerhetsfråga.

Flygtjänsten som sådan ställer speciella krav på föraren och sådana förändringar som normalt upplevs som enklare besvär kan hos en gravid pilot få allvarliga konsekvenser ur flygsäkerhetssynpunkt.

Symtom hos en gravid pilot som hindrar flygtjänst

Om en gravid pilot inte känner sig frisk eller om något av följande skulle inträffa under den tidsperiod som flygtjänst kan vara tillåten (upp till och med graviditetens 26:e vecka), får hon inte utföra flygtjänst utan bör kontakta en flygläkare:

  • Yrsel, svindel eller svimning.
  • Kraftigt illamående eller kräkningar.
  • Blodbrist (hemoglobin 10 g/liter eller mindre).
  • Socker eller äggvita i urinen.
  • Urinvägsinfektion.
  • Blödning från underlivet.
  • Buksmärtor.
  • Högt blodtryck.

Du som innehar ett medicinskt intyg klass 1 (trafikflygare) måste också vara medveten om att kommersiell flygning under graviditetens första 26 veckor endast får utföras i flerpilotsystem. 

Texten ovan lämnas som information till gravida piloter. Berörda rekommenderas att överlämna ett exemplar av informationen till behandlande läkare/gynekolog eller barnmorska att bifogas den medicinska journalen rörande graviditeten.
 
Önskar du ytterligare information eller vägledning beträffande graviditet och flygtjänst, bör du kontakta din egen flygläkare.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!