Begränsningar efter infarkt

En hjärtinfarkt eller en operation av hjärtats kranskärl medför ett omedelbart förbud att utnyttja ett flygcertifikat, och ska snarast möjligt meddelas till en flygläkare.

Efter en observationstid på minst sex månader efter en hjärtinfarkt eller en kranskärlsoperation kan en omprövning ske, under följande förutsättningar:

  • Eventuella riskfaktorer har minimerats.
  • Man har inte några symptom från hjärtat och behöver inte några mediciner mot kärlkramp.
  • Kompletta journaler från operation och eftervård sänds till flygläkaren.
  • Resultat från ett aktuellt arbets-EKG, en ultraljudsundersökning av hjärtat samt ett 24-timmars-EKG sänds till flygläkaren.

Privatflygare

För privatflygare ska flygläkaren ta ställning till om ett förnyat godkännande kan ges, eventuellt med begränsningen "OSL/säkerhetspilot".

Trafikflygare och flygledare

För trafikflygare och flygledare ska flygläkaren överlåta bedömningen till Transportstyrelsens flygöverläkare. Om ett förnyat godkännande kan ges, så kommer det endast att kunna ske med begränsningen "OML/Multi-pilot only".

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!