Ansökan om upprättande av restriktionsområde (R-område)

Transportstyrelsen får besluta om inskränkningar eller förbud mot luftfart så kallat restriktionsområde (R-område) eller förbud mot luftfart upp till två veckor. Det kan ske av militära skäl, av hänsyn till allmän ordning och säkerhet eller med anledning av natur- eller miljövård.

Komplett ansökan ska inkomma till Transportstyrelsen senast fyra veckor före aktuell tidpunkt för inrättande av restriktionsområde.

Ansökningsformulär

Planerad verksamhet

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!