Rapportera luftfartshändelse

Generell information

Händelse

Fylls enbart i när händelsen sker på en flygplats.

Flygplanstyp