Rapportera luftfartshändelse

Generell information

Händelse

Fylls enbart i när händelsen sker på en flygplats.

Flygplanstyp

FIR/UIR namnFarligt gods (klass och U.N-nummer)