EASA Workshop för flygbranschen 10 mars 2021 - Landningsprestanda och bankondition

2021-02-23

EASA genomför en workshop inför att en ny förordning om beräkning av landningsprestanda och bankondition sätts i kraft den 12 augusti 2021.

Mötet riktar sig till flygbolag, flygplatsoperatörer, ANS/ATS och allmänflyg via förordningar

Vi rekommenderar att ni har någon från er organisation på plats för att avgöra hur ni kan omhänderta denna implementering på bästa sätt. Förändringen är relativt stor och påverkar en metodik som varit standard under lång tid, samt leverantörer av tjänster i flera olika led.

Tid: Onsdag 10 mars 2021
Plats: Online via plattformen Webex
Anmälan: Du anmäler dig via denna länk till EASAs webbplats

Transportstyrelsen har tidigare informerat om förändringen genom bland annat:

Information har även delgivits vid seminarier för flygplatsernas ledningsfunktion 2019 och 2020.