Rapportera luftfartshändelse

Här hittar du information om hur du rapporterar tillbud, allvarliga tillbud och olyckor (haverier).

Rapportera tillbud

Rapportera tillbud till Transportstyrelsen via vår e-tjänst.

Rapportera luftfarthändelse  

Observera att du inte kan använda e-tjänsten för att rapportera haveri och allvarligt tillbud. För att göra det använd blanketterna som du finner under "Rapportera haveri och allvarligt tillbud" längre ner på sidan.

Tillkommande rapporteringskrav gällande designrelaterade problem/tillbud 

Om du äger eller opererar ett luftfartyg måste du även rapportera designrelaterade problem/tillbud till typcertifikatinnehavaren enligt AMC 20-8. 

Kontakt

I undantagsfall kan du rapportera med blankett, hör av dig till asr@transportstyrelsen.se. Den adressen går även bra att använda om du vill lämna synpunkter på vår e-tjänst.

Rapportera haveri och allvarligt tillbud

När du ska rapportera ett haveri (olycka) eller ett allvarligt tillbud använder du blanketterna nedan.

Rapporten skickas enligt uppgift på respektive blankett.

Vid haveri eller allvarligt tillbud med ballong kan blanketten Rapport om haveri/allvarligt tillbud med motordrivet luftfartyg (L 1592) användas och tillämpliga delar fylls i vid rapporteringen.