Miljö och hälsa

Flyget påverkar miljön och människors hälsa både i form av buller och genom utsläpp till luft, mark och vatten.

När det gäller flygets miljöpåverkan är den idag viktigaste frågan att minska flygets klimatpåverkan. Transportstyrelsen arbetar både nationellt och internationellt med att minska flygets påverkan på klimatet och luftkvaliteten samt med att minska flygets bulleremissioner.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!