Ledningssystem - Management System

Ledningssystem - Management System

I Kommissionens förordning (EU) nr 965/2012, ORO.GEN.200 framgår att varje organisation ska ha ett säkerhetsledningssystem, Management system. 

Ett ledningssystem ska vara uppbyggt så att man sätter upp mål, planerar för hur målen ska uppnås och sedan mäter utfallet. Det förväntas vara kulturen och sättet man arbetar på; det "sitter i väggarna". Ledningssystemet tittar bortanför enbart regeluppfyllnad mot ett systematiskt tillvägagångssätt med kontinuerliga förbättringar där potentiella säkerhetsrisker identifieras och omhändertas för att stanna på en acceptabel nivå.

Safety och security behandlas på samma sätt som ekonomin i en organisation; med budget, avstämningar, resultatindikatorer och kontinuerlig övervakning, vilket möjliggör ett effektivt beslutsfattande

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!