Flygledare utbildning

Här hittar du information om utbildningsvägen för att bli flygledare.

En utbildningsorganisation som utbildar flygledare är en certifierad organisation enligt förordning (EU) 2015/340 som tillhandahåller inledande flygledarutbildning och/eller lokal utbildning för flygledare.

Den grundläggande flygledarutbildningen är ett första steg för att en person ska, hos Transportstyrelsen eller någon annan behörig myndighet inom EU, kunna ansöka om och erhålla ett certifikat för flygledarelev under förutsättning att samtliga tillämpliga krav för utfärdande av ett sådant certifikat är uppfyllda.

Den lokala behörighetsutbildningen är en påbyggnad för att en person efter genomförd och godkänd utbildning ska, hos Transportstyrelsen eller någon annan behörig myndighet inom EU, kunna ansöka om och erhålla ett flygledarcertifikat om samtliga tillämpliga krav för utfärdande av ett flygledarcertifikat är uppfyllda.

Utbildningsorganisationerna tillhandahåller även en varierande mängd anpassade och mer skräddarsydda specialutbildningar för personal inom flygtrafiktjänstområdet.

Här hittar du en länk till Utbildning OJTI och bedömare

För att kunna bli certifierad som en utbildningsorganisation för flygledare ska tillämpliga krav i förordning (EU) 2015/340 vara uppfyllda.

Dokument för nedladdning inför ansökan om godkännande av utbildningsplaner och kursplaner:

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!