Infrastrukturavgift (broavgift) och trängselskatt

Vad gäller ditt ärende?

Välj kategori

Ompröva beslut om infrastrukturavgift

Vi rekommenderar att du betalar avgiften som du har fått, så att du undviker eventuell förseningsavgift och senare tilläggsavgift, även om du väljer att ompröva beslutet.

Om utredningen ger dig rätt, kommer vi att betala tillbaka pengarna till dig. Om utredningen visar att beslutet stämmer, är du fortfarande skyldig att betala avgiften, med eventuell förseningsavgift eller tilläggsavgift som kan ha tillkommit under tiden.

Observera att det endast är den som är betalningsskyldig som kan begära omprövning. Om någon annan begär omprövning måste en fullmakt skickas in.

Ange person- eller samordningsnummer enligt formatet: YYYYMMDD-XXXX

Ange organisationsnummer enligt formatet: XXXXXX-XXXX

Ange uppgifter om beslut

Välj passagemånad/ -er.
Välj vilken eller vilka avgifter du vill ompröva
Välj vilken eller vilka avgifter du vill ompröva

Tänk på!

Skyldigheten att betala avgiften inträder redan när din bil passerade betalstationen. Att beslutet inte nått dig på grund av till exempel felaktig postutdelning är inte ett skäl för befrielse från försenings- eller tilläggsavgift.

Att du inte tagit del av ett beslut som har skickats till din digitala brevlåda (se nedan) är inte heller ett skäl för befrielse.

Till dig som har en digital brevlåda

Sedan januari 2018 skickar vi ut avier för infrastrukturavgift till digitala brevlådor (Digimail, E‑boks, Kivra eller Min myndighetspost). Om du inte har tagit del av våra utskick kan de finnas i din digitala brevlåda.

Om du äger flera fordon kan de digitala pdf:er som skickas ut innehålla flera beslut och avier. Tänk därför på att skrolla och ta del av hela dokumentet.

Ompröva beslut om trängselskatt

Omprövning görs hos Skatteverket

Om du har fått ett beslut om trängselskatt eller tilläggsavgift som du tycker är fel, kan du via webbformulär, e-post, brev eller fax begära omprövning hos Skatteverket.

Läs mer och begär omprövning på Skatteverkets webbplats.

Din begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast 60 dagar efter det att Transportstyrelsen har fattat beslutet.

Även om du begär omprövning behöver du betala in skatten eller avgiften.

Ställ fråga om betalning

Kontrollera din trängselskatt i vår e-tjänst

I vår e-tjänst för trängselskatt kan du se dina passager, skattebeslut och vad som är aktuellt att betala. I tjänsten finns även betalningsuppgifter. Du kan också se om du redan har betalat.

Tänk på!

Här kan du endast ställa frågor som rör betalning av infrastrukturavgift.

Om du tycker att du fått ett felaktigt beslut ska du istället välja kategorin "omprövning"

Ställ din fråga

Vi tar ut en avgift för kopior av allmänna handlingar

Vill du begära ut kopior av avier eller detaljerad passageinformation? Tänk på att vi tar ut avgift enligt avgiftsförordningen (1992:191), om uttaget är på tio sidor eller mer. 

Avgiften för tio sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor. Kostnad för porto och postförskott tillkommer. Fordonsägaren behöver hämta ut försändelsen på ett utlämningsställe. 

Vi kan hantera ditt ärende snabbare om du i ditt meddelande skriver att du accepterar dessa förutsättningar.

Kontaktuppgifter