Fordon


Sökresultat

Blankettnamn Blankettnummer
Anmälan för filialnummer
Version 1. 2023-04-20
TS8006
Anmälan om avregistrering vid export av svenskregistrerat fordon inom EU/EES
Version 1. 2023-04-20
TS8010
Anmälan om byte av svensk representant för utländska försäkringsgivare
Version 1. 2023-04-20
TS8041
Anmälan/avanmälan om vägran av avläsning av uppgifter från verklig körning (OBFCM)
Version 1.0. 2023-06-09
TS8062
Anslutning till tjänsten Fordon Direkt
Version 1. 2023-04-20
TS8005
Ansökan för att bli registrerad som yrkesmässig importör
Version 1. 2023-04-20
TS8027
Ansökan för kommuner om direktåtkomst via API flyttningsgrund vid felparkering
Version 2. 2024-01-01
TS8004
Ansökan om att betraktas som yrkesmässig fordonstillverkare
Version 3. 2018-05-25
TSV7025
Ansökan om delegering av ägaransvar för fordon
Version 2. 2024-02-13
TS8040
Ansökan om direktanmälan till vägtrafikregistret
Version 1. 2023-04-20
TS8007
Ansökan om direktåtkomst och direktanmälan till vägtrafikregistret för svenska och utländska försäkringsbolag
Version 1. 2023-04-20
TS8001
Ansökan om direktåtkomst till vägtrafikregistret
Version 2. 2024-01-08
TS8013
Ansökan om enskilt godkännande
Version 1. 2012-11-23
TSTRF1001
Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer för besiktningstekniker
Version 3. 2019-02-01
TSV7028
Ansökan om flexibilitet
Version 2. 2018-05-25
TSV7011
Ansökan om godkännande av alkolås
Version 3. 2018-05-25
TSV7081
Ansökan om identifieringsnummer
Version 2. 2023-09-29
TS8014
Ansökan om prövning av utländskt enskilt godkännande
Version 4. 2022-12-02
TSV7014
Ansökan om registrering av ett nytt fordon
Version 2. 2023-04-21
TS8003
Ansökan om registrering av flera nya fordon
Version 1.0. 2023-06-09
TS8002
Ansökan om rätt till personlig skylt
Version 1. 2015-02-27
--
Ansökan om saluvagnslicens
Version 3. 2024-03-20
TS8015
Ansökan om saluvagnslicens för testkörning
Version 2. 2023-12-27
TS8016
Ansökan om tilldelning av identifieringsnummer för uppbyggda motordrivna fordon
Version 1. 2023-02-01
TSFI7042
Ansökan om tillfällig registrering - Export av begagnat fordon
Version 2. 2024-03-15
TS8028
Ansökan om tillfällig registrering - Export av nytt fordon
Version 2. 2024-03-15
TS8029
Ansökan om tillfällig registrering - Import
Version 2. 2024-03-15
TS8025
Ansökan om tillfällig registrering - Tillfällig införsel
Version 2. 2024-03-15
TS8026
Ansökan om tillstånd för automatiserade fordon
Version 4. 2023-06-15
TSV7047
Ansökan om typgodkännande
Version 1. 2024-03-14
TSV7103
Ansökan om undantag - fordon
Version 9. 2022-12-02
TSV7006
Ansökan om undantag - för fordon i slutserie
Version 4. 2022-01-12
TSV7108
Ansökan om undantag som flyttsaksfordon
Version 1. 2023-04-20
TS8018
Ansökan om ursprungskontroll
Version 2. 2024-03-15
TS8038
Begäran om utdrag av uppgifter och dokument inför registreringsbesiktning
Version 1.0. 2023-10-05
TSFI7047
Begäran om återlämnande av fordonshistorisk ursprungskontrollhandling
Version 1. 2023-04-20
TS8023
Beställning av saluvagnsskylt
Version 2. 2024-03-20
TS8024
Fordonsanmälan
Version 1. 2023-04-20
TS8021
Intresseanmälan - tillstånd för automatiserade fordon
Version 3. 2023-06-15
TSV7097
Rättelse av försäljning
Version 1. 2023-04-20
TS8008
Rättelse av inbyte
Version 1. 2023-04-20
TS8009
Skrotningsintyg EES-länder
Version 1. 2023-04-20
TS8022