Läkarutlåtande - lokförare

TSJ7004

Blanketten gäller för dig som utför en eller flera av följande arbetsuppgifter: förare av tåg, förare vid spärrfärd eller förare vid växling i huvudspår enligt Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. för lokförare (TSFS 2011:61, ändrade genom TSFS 2013:52). Läkarutlåtandet ska alltid lämnas till föraren.

Endast du som är läkare med särskilt tillstånd från Transportstyrelsen får utfärda ett utlåtande. Blanketten skickas av föraren till Transportstyrelsen.

Visa giltiga tillstånd läkare och psykolog

Läkarutlåtandet kan användas bl.a. i följande situationer:

- inledande undersökning (10 §, vid ansökan om förarbevis) Läkarutlåtandet tillsammans med övriga ansökningshandlingar skickas till Transportstyrelsen

regelbunden hälsokontroll (13 §) Läkarutlåtandet ska då skickas till Transportstyrelsen

ansökan om särskild bedömning (4 §) om föraren inte uppfyller de medicinska hälsokraven i 3 § tredje stycket i TSFS 2011:61, ändrade genom TSFS 2013:52 och föraren hos Transportstyrelsen ansöker om en särskild bedömning av lämplighet att framföra järnvägsfordon
Läkarutlåtandet, ansökningsblankett och övriga handlingar ska då skickas till Transportstyrelsen.

Blanketten delges arbetsgivaren vid:

bedömning efter tillbud/olycka (jfr 14 § TSFS 2011:61, ändrade genom TSFS 2013:52). Läkarutlåtandet ska då delges arbetsgivaren

bedömning efter frånvaro mer än 30 dagar/upprepad korttidsfrånvaro (jfr 14 § TSFS 2011:61, ändrade genom TSFS 2013:52). Läkarutlåtandet ska då delges arbetsgivaren

- annan orsak Läkarutlåtandet ska då delges arbetsgivaren.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.