Ansökan om särskild bedömning - lokförare

TSJ7009

Blanketten gäller för dig som utför en eller flera av följande arbetsuppgifter: förare av tåg, förare vid spärrfärd eller förare vid växling i huvudspår enligt Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. för lokförare (TSFS 2011:61, ändrade genom TSFS 2013:52). Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva din ansökan. 
Länk till avgiftssidan. När ärendet har kommit in till oss skickar vi en faktura till dig. Handläggningen av ärendet påbörjas först när ansökningsavgiften är betald.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.