2009

TSFS 2009:2
Sjöfart, Tillsyn
I kraft 2009-03-01 Upphävd 2018-05-01 genom TSFS 2018:27
TSFS 2009:3
Sjöfart, Bemanning
I kraft 2009-03-01 Upphävd 2012-01-01 genom TSFS 2011:117
TSFS 2009:8
Sjöfart, Fartområden
I kraft 2009-04-01
TSFS 2009:10
Luftfart, GEN
I kraft 2009-03-01 Upphävd 2014-07-01 genom TSFS 2014:59
TSFS 2009:11
Luftfart, GEN
I kraft 2009-04-22 Upphävd 2015-02-16 genom TSFS 2015:1
TSFS 2009:13
Vägtrafik
I kraft 2009-10-01 Upphävd 2011-04-01 genom TSFS 2011:9
TSFS 2009:29
Järnväg
I kraft 2009-05-31 Upphävd 2016-03-01 genom TSFS 2015:77
TSFS 2009:44
Sjöfart, Sjötrafik
I kraft 2009-07-01
TSFS 2009:52
Sjöfart, Utrustning
I kraft 2009-07-21 Upphävd 2016-09-18 genom TSFS 2016:81
TSFS 2009:63
Vägtrafik
I kraft 2009-07-02 Upphävd 2012-02-29 genom TSFS 2012:20
TSFS 2009:66
Vägtrafik
I kraft 2009-08-01 Upphävd 2013-01-19 genom TSFS 2012:60
TSFS 2009:68
Vägtrafik
I kraft 2009-08-01 Upphävd 2011-04-01 genom TSFS 2011:9
TSFS 2009:75
Vägtrafik
I kraft 2009-08-01 Upphävd 2016-01-01 genom TSFS 2015:60
TSFS 2009:79
Luftfart, PEL
I kraft 2009-08-01 Upphävd 2016-08-01 genom TSFS 2016:76
TSFS 2009:81
Luftfart, ANS
I kraft 2009-08-01 Upphävd 2016-08-01 genom TSFS 2016:78
TSFS 2009:88
Luftfart, GEN
I kraft 2009-12-01 Upphävd 2018-02-01 genom TSFS 2017:110
TSFS 2009:91
Sjöfart, Transport av last
I kraft 2010-01-01 Upphävd 2014-01-01 genom TSFS 2013:106
TSFS 2009:95
Sjöfart, Utrustning
I kraft 2010-01-01
TSFS 2009:111
Sjöfart, Skrov
I kraft 2010-01-01 Upphävd 2012-01-01 genom TSFS 2011:96
TSFS 2009:119
Sjöfart, Arbetsmiljö
I kraft 2010-01-01 Upphävd 2019-08-01 genom TSFS 2019:56
TSFS 2009:123
Sjöfart, Lotsning
I kraft 2010-01-01 Upphävd 2012-07-01 genom TSFS 2012:38
TSFS 2009:125
Sjöfart, Avgifter
I kraft 2010-01-01 Upphävd 2011-01-01 genom TSFS 2010:185
TSFS 2009:129
Sjöfart, Avgifter
I kraft 2010-01-01 Upphävd 2011-01-01 genom TSFS 2010:185
TSFS 2009:134
Vägtrafik
I kraft 2010-01-01 Upphävd 2011-04-01 genom TSFS 2011:8
TSFS 2009:140
Vägtrafik
I kraft 2010-01-01
Till toppen