TSFS 2009:137
Transportstyrelsens föreskrifter om riskvärderingssystem för kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

Författningen upphävd 2015-01-01 genom TSFS 2014:76

Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om det system för riskvärdering som avses i 7 kap. 13 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, mm (riskvärderingssystemet).

Grundform

TSFS 2009:137

I kraft 2009-12-31. PDF 100 kB

Ändringar

TSFS 2014:76

I kraft 2015-01-01. PDF 18 kB.

Upph. TSFS 2009:137.