TSFS 2011:117
Transportstyrelsens föreskrifter om läkarintyg för sjöfolk

Dessa föreskrifter avser läkarundersökning för utfärdande av sådana läkarintyg som avses i mönstringslagen (1983:929) eller fartygssäkerhetsförordningen (2003:438).

Grundform

TSFS 2011:117

I kraft 2012-01-01. PDF 214 kB