TSFS 2018:27
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat och tillsyn inom sjöfartsområdet

Syftet med dessa föreskrifter är att fastställa vilken tillsyn, dvs. vilka besiktningar, kontroller och inspektioner fartyg och rederier ska genomgå för att få certifikat och andra intyg för att få bedriva verksamhet, inklusive fartyg som omfattas av den internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS), lastlinjekonventionen och direktiv 2002/17/EG och rederier som omfattas av förordning (EG) 2006/336. Detsamma gäller för marin utrustning som omfattas av lagen (2016:768) om marin utrustning. Föreskrifterna omfattar endast i begränsad omfattning fartyg i nationell sjöfart (TSFS 2017:26 och fartyg i inlandssjöfart (2014:96).

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2018:27

I kraft 2018-05-01. PDF 556 kB

Ändringar

TSFS 2018:83

I kraft 2018-10-07. PDF 132 kB.

Ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 5 § och rubriken närmast före 1 kap. 5 §.

TSFS 2018:90

I kraft 2018-12-01. PDF 173 kB.

Ändr. 2 kap. 21 §, 3 kap. 5 § och bilaga 2; ny 3 kap. 5 a §.

TSFS 2019:11

I kraft 2019-03-01. PDF 193 kB.

Ändr. 4 kap. 16 §.

TSFS 2019:111

I kraft 2019-11-15. PDF 321 kB.

Ny kap. 3 a och bilaga 3.

TSFS 2019:116

I kraft 2019-12-21. PDF 390 kB.

Ändr. 1 kap. 5 §, 8 kap. 1 och 2 §§, rubriken till 8 kap. samt rubrikerna närmast före 8 kap. 1 och 2 §§; ny 9 kap. och 8 kap. 1 a–1 c §§; allmänna råd.

TSFS 2019:122

I kraft 2019-12-21. PDF 221 kB.

Ändr. 6 kap. 1–3 §§.

TSFS 2020:48

I kraft 2020-06-23. PDF 216 kB.

Ny 2 kap. 22 a §.

TSFS 2021:100

I kraft 2021-12-01. PDF 165 kB.

Ändr. 4 kap. 16–18 §§, 5 kap. 2–4, 6 och 8 §§ samt 7 kap. 4 §.

TSFS 2024:37

I kraft 2024-06-01. PDF 124 kB.

Upph. 2 kap. 22 a §.

Rättelser

TSFS 2018:27

PDF 121 kB.

Rättelsen innebär att författningsnumret i punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ändras till TSFS 2009:2.

TSFS 2018:27

PDF 200 kB.

Rättelsen avser att hänvisningen till 4 kap. 10 § 2 i 1 kap. 3 § har ändrats till 4 kap. 10 §.