TSFS 2021:69
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods på roro-fartyg i Östersjöområdet (Östersjöavtalet)

Dessa föreskrifter får vid transport av förpackat farligt gods, som alternativ till tillämpliga regler enligt IMDG-koden, tillämpas av – svenska rorofartyg i Östersjöområdet, samt – utländska rorofartyg på svenskt sjöterritorium i Östersjöområdet.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2021:69

I kraft 2021-12-01. PDF 979 kB

Ändringar

TSFS 2022:61

I kraft 2022-07-01. PDF 110 kB.

Ändr. 1 och 2 §§.

TSFS 2022:103

I kraft 2023-01-01. PDF 205 kB.

Ändr. 2 § och bilaga 1; ny 5 a §.

TSFS 2024:14

I kraft 2024-05-01. PDF 168 kB.

Ändr. 24 §.