TSFS 2019:127
Transportstyrelsens föreskrifter om sammankoppling av bilar och släpvagnar

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om sammankoppling av bilar och släpvagnar.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2019:127

I kraft 2020-01-01. PDF 609 kB

Ändringar

TSFS 2019:143

I kraft 2020-01-01. PDF 430 kB.

Ändr. bilagan.