TSFS 2016:78
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning av viss personal för flygtrafikledningstjänst

Dessa föreskrifter ska tillämpas när en skola ska drivas som utbildar personal för flygtrafiktjänst, för vilka det enligt svenska föreskrifter krävs certifikat eller behörighetsbevis för AFIS-personal. De ska även tillämpas av enheter för flygtrafikledningstjänst som utbildar sådan personal. AFIS står för Aerodrome Flight Information Service, verksamhet med uppgift att bedriva flyginformationstjänst.

Grundform

TSFS 2016:78

I kraft 2016-08-01. PDF 266 kB