Totalförsvarsövning 2020 – TFÖ 2020

Totalförsvarsövningen 2020, TFÖ 2020, blir första gången på 30 år som det civila och militära försvaret övar tillsammans. Totalförsvarsövning 2020 stärker Sveriges totalförsvar och Transportstyrelsen har en viktig roll i övningen.

Regeringen har beslutat att Sveriges totalförsvar ska stärkas. Som en del i det genomförs Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020) under ledning av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Transporter spelar en viktig roll vid höjd beredskap och Transportstyrelsen är en av de myndigheter och aktörer som deltar i övningen.

Omplanering av totalförsvarsövningen på grund av corona- pandemin

Hela vårt samhälle anpassar sig till det rådande läget med en Corona-pandemi. På grund av prioritering av hantering av pandemin samt risken för smittspridning omplaneras nu resterande delar av Totalförsvarsövning 2020 med bland annat en förändrad tidplan där aktiviteter fortsätter in i 2021

TFÖ 2020 – Ett viktigt led i att stärka Sveriges totalförsvar

Sverige arbetar aktivt med att bygga upp totalförsvaret. TFÖ 2020 är den första totalförsvarsövningen sedan kalla kriget och därmed på över 30 år. I TFÖ 2020 övas det civila och militära försvaret tillsammans.

Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Den är en viktig del i det gemensamma långsiktiga utvecklingsarbetet för att bygga ett starkare försvar av Sverige.

Tillsammans försvarar vi Sverige och varandra

Alla delar av samhället kommer på olika sätt att delta i eller stödja övningen. Tillsammans med Försvarsmakten och MSB deltar Transportstyrelsen och andra myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner, frivilliga försvarsorganisationer och näringsliv. Totalt deltar runt 400 aktörer.

Mer information om TFÖ 2020 finns på MSBs webbplats