Tillsynsmyndigheter

På den här sidan om tillsynsmyndigheter finns information om vilka andra myndigheter som har tillsynsansvar inom säkerhetsskyddslagstiftningen.

Här anges de tillsynsmyndigheter som från och med den 1 december 2021 har tillsynsansvar för enskilda verksamhetsutövare (privata, kommunala, regionala eller statliga företag) som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Här anges också vilket område respektive tillsynsmyndighet ansvarar för. 

Tillsynsmyndighet Tillsynsområde
Affärsverket Svenska kraftnät Företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom områdena elförsörjning och dammanläggningar (dock inte kärnteknisk verksamhet).
Finansinspektionen Företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom området finansiella företag samt för motsvarande utländska företag som är etablerade i Sverige.
Försvarets materielverk Företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom området försvarsmateriel.
Länsstyrelsen i Norrbottens län Företag som inte tillhör någon annan tillsynsmyndighets område och som har sitt säte i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län.
Länsstyrelsen i Skåne län Företag som inte tillhör någon annan tillsynsmyndighets område och som har sitt säte i Kronobergs, Blekinge, Kalmar eller Skåne län.
Länsstyrelsen i Stockholms län Företag som inte tillhör någon annan tillsynsmyndighets område och som har sitt säte i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Värmlands, Gotlands, Örebro, Dalarnas eller Gävleborgs län.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län Företag som inte tillhör någon annan tillsynsmyndighets område och som har sitt säte i Hallands, Jönköpings, Västra Götalands eller Östergötlands län.
Post- och telestyrelsen Företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom områdena elektronisk kommunikation och posttjänst
Statens energimyndighet Företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom områdena fjärrvärme-, naturgas-, olje- och drivmedelsförsörjning.
Strålsäkerhetsmyndigheten Företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom området kärnteknisk verksamhet.
Transportstyrelsen Företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom områdena vägtrafik, sjöfart, spårbunden trafik, civil luftfart, flygtrafiktjänster för civil luftfart och flygtrafikledningstjänst för militär luftfart.

Tillsynsmyndigheterna har bland annat i uppdrag att utöva tillsyn och utföra andra uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen, till exempel hantera beslut om placering i säkerhetsklass och samråd. Tillsynsmyndigheterna ger också vägledning på området säkerhetsskydd. Tillsynsmyndigheterna ingår i ett samarbetsforum som leds av Säkerhetspolisen.

Observera att om den säkerhetskänsliga verksamheten bedrivs direkt av en kommun, en region eller en statlig myndighet så är istället någon av de fyra listade länsstyrelserna, Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten tillsynsmyndighet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!