Aktuellt inom säkerhetsskydd

Här kan du hitta information om sådant som är aktuellt inom säkerhetsskydd, till exempel uppdateringar i säkerhetsskyddslagen.

Löpande uppdateringar

Transportstyrelsen kommer löpande uppdatera webbplatsen för säkerhetsskydd med information om vad ändringarna innebär och hur ni som enskilda verksamhetsutövare ska agera. 

Kontakt oss

Om ni har frågor om är ni välkomna att höra av er via e-post till ssl@transportstyrelsen.se.

Säkerhetsskyddschefens placering

Vi får just nu mycket frågor som relaterar till säkerhetsskyddschefens placering inom organisationen.

Publicerades 2022-03-16

Säkerhetsskydd i samband med upphandling

Vi får just nu mycket frågor rörande säkerhetsskydd i samband med upphandling.

Publicerades 2022-03-16

Förändrat säkerhetsläge med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Med anledning av det rådande säkerhetspolitiska läget uppmanar vi alla verksamhetsutövare att se över sitt säkerhetsskydd.

Publicerades 2022-03-03

Nya föreskrifter

Nu finns Säkerhetspolisens nya föreskrifter om säkerhetsskydd publicerade. De trädde i kraft den 1 mars 2022.

Publicerades 2022-02-07

Ändringar i säkerhetsskyddslagstiftningen

Den 27 oktober 2021 tog riksdagen beslut om ändringar i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och den 28 oktober beslutade regeringen om en helt ny säkerhetsskyddsförordning (2021:955). Förändringarna handlar både om nya krav på verksamhetsutövare och förändrade befogenheter och uppgifter för tillsynsmyndigheterna. Förändringarna börjar gälla redan den 1 december 2021.

Publicerades 2021-10-29