Övertagna arkiv och handlingar

Transportstyrelsen har tagit över handlingar från andra myndigheter i samband med myndighetens bildande samt när en ny verksamhet har överförts till organisationen.

Övertagna arkiv

 • Järnvägsinspektionen (1988 - 2004)
 • Järnvägsstyrelsen (2004 - 2008)
 • Luftfartsstyrelsen (2005 - 2008)
 • Stängselnämnden (1976 - 2008)
 • Trafiksäkerhetsverket, Registeravdelningen (1975 - 1992)
 • Vägverket, Trafikregistret (1993 - 2008)

Övertagna handlingar

 • Länsstyrelser (RA-MS 2009:59)
 • Sjöfartsverket (RA-MS 2008:77)
 • Trafikverket (RA-MS 2010:23)
 • Transportstyrelseutredningen (RA-MS 2009:52)
 • Tullverket (RA-MS 2008:73, komplettering i RA-MS 2009:34)
 • Vägverket (RA-MS 2008:71)

Införlivade handlingar

 • Sjöfartsverket

Lånade handlingar

Transportstyrelsen har lånat handlingar av äldre arkivbildare som kommer att återlämnas när lånetiden har gått ut.

 • Sjöfartsverket

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!