Marknadsövervakning

Transportstyrelsen har ett ansvar att marknadsövervaka de olika transportmarknaderna i syfte att uppnå en väl fungerande marknad med konkurrens på lika villkor. 

Vi ansvarar särskilt för frågor om villkor för marknadstillträde och konkurrensvillkor samt villkor för resenärer och för de som köper godstransporttjänster. Vår marknadsövervakning avser att identifiera och bedöma marknadspåverkan av eventuella missförhållanden vad gäller konkurrensen inom transportsystemet och presentera förslag till åtgärder.

Publicerade rapporter

Alla rapporter om marknadsövervakning som Transportstyrelsen publicerat från 2010 och framåt finns att laddas ner kostnadsfritt i vår publikationsbutik