Brexits påverkan på körkortsområdet

Brexit kommer att påverka hela EU och vi vet ännu inte i vilken omfattning. Det här kommer bland annat att påverka dig som har brittiskt körkort i Sverige.

EU:s stats- och regeringschefer har den 10 april beslutat att gå med på att förlänga Storbritanniens förhandlingsperiod. Storbritanniens utträde ur EU skjuts upp för att Storbritannien ska kunna godkänna utträdesavtalet. Landet har därmed till och med 31 oktober på sig att godkänna utträdesavtalet. Om avtalet godkänns tidigare lämnar landet EU följande månad.

Körkort från ett land inom EU och EES gäller i Sverige så länge det är giltigt i hemlandet. Men när Storbritannien lämnar EU så kommer brittiska körkort inte längre att omfattas av bestämmelserna för EES körkort. Körkort från länder utanför EES slutar gälla i Sverige ett år från den dag innehavaren blev folkbokförd här. Efter det behöver personer med sådant körkort ta ett svenskt körkort för att kunna fortsätta att köra i Sverige.

Brittiska körkort får ett tillfälligt undantag

Med anledning av brexit har regeringen den 21 mars beslutat om en tillfällig förlängning av giltighetstiden för körkort utfärdade i Storbritannien. Det innebär att innehavare av ett brittiskt körkort får ytterligare ett år på sig att ta ett svenskt körkort, även om de har varit folkbokförda här i mer än ett år. Den förlängda giltighetstiden gäller till och med den 31 mars 2020.

Möjligheten att byta ut brittiska körkort försvinner

Innan brexit är det möjligt att ansöka om och få sitt brittiska körkort utbytt mot ett svenskt körkort. Det kan du få om ditt körkort är giltigt och du är permanent bosatt i Sverige. Du skickar din ansökan till Transportstyrelsen som handlägger ärendet och prövar din ansökan. Räkna med en viss handläggningstid innan du kan få svar på om ditt körkort kan bytas ut eller inte. Beslutet om utbyte måste vara fattat innan datum för brexit. Efter det är det inte möjligt att få sitt brittiska körkort utbytt.

Eventuella utträdesavtal kan förändra

Eventuella utträdesavtal eller nya regler kan förändra förutsättningarna, men i dagsläget finns inga sådana färdiga avtal eller regler.

Svenskt körkort i Storbritannien

Brittiska myndigheter (Departement for Transport) meddelar att efter en eventuell hård brexit utan ett utträdesavtal kommer villkoren för EU-medborgare att köra i Storbritannien att vara oförändrade.
Mer detaljerad information finns att läsa på www.gov.uk

Brexits påverkan på yrkestrafik

En medborgare från ett tredjeland behöver inneha ett svenskt körkort för att få köra ett svenskregistrerat motordrivet fordon i yrkesmässig trafik, en svenskregistrerad personbil eller lätt lastbil i taxitrafik eller en svenskregistrerad lastbil eller buss i förvärvsverksamhet för transporter av personer eller gods. Det kan medföra att vissa yrkesförare kan få problem om de inte hinner byta ut sina körkort (se 2 kap 11 § yrkestrafiklagen (2012:210), 3 kap. 13 § taxitrafiklagen (2012:211) och 6 kap. 3 § körkortslagen (1998:488)).

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!