Brexit

Storbritanniens utträde ur EU kommer att påverka vägtrafiken, luftfarten, sjöfarten och järnvägen i Sverige på olika sätt. På den här samlingssidan hittar du länkar till den information som vi har kopplat till Brexit.

Enligt den tidplan som gäller kommer Storbritannien att lämna EU vid midnatt mellan den 31 januari och den 1 februari 2020. Enligt utträdesavtalet inträder då en övergångsperiod under vilken det mesta i praktisk mening fortsätter som nu. Därefter är det tänkt att den framtida relationen ska ta vid.

Övergångsperioden innebär att Storbritannien kommer fortsätta att vara en del av den inre marknaden och tullunionen och underställd EU-domstolen. Därmed kommer handeln, resor och annat utbyte med Storbritannien inledningsvis att fortsätta som tidigare. Övergångsperioden löper till och med 2020 och kan om parterna är överens om det förlängas en gång, som längst till och med 2022.

Övergångsperioden är tänkt att ge tid för anpassning till det som så småningom blir den framtida förbindelsen mellan EU och Storbritannien. Ramarna för den framtida förbindelsen har preciserats i parternas gemensamma politiska förklaring. Förhandlingar om avtal som reglerar den framtida relationen kommer inledas så snart Storbritannien har lämnat EU.

Nyheter

190219 Begränsningar för brittiska bolag att flyga fritt i EU 

181105 Så påverkar en hård brexit luftfarten

Vägtrafik

Brexits påverkan på körkortsområdet inklusive yrkestrafik

Byta ut ett körkort från ett EES-land till ett svenskt

Luftfart

Brexits påverkan på luftfarten

Hearing om brexit och påverkan på luftfarten

Information regarding licence and medical certificate transfer for pilots

Rapporter

Brexit - Vad kan utträdet innebära och hur bör Transportstyrelsen förbereda sig?

Brexit and civil aviation - summary

En rapport om konsekvenserna för svensk luftfart vid en hård brexit

 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!