Upphandlingar

Har du frågor om inköp och upphandling på Transportstyrelsen, kontakta:

Chef inköpsenheten Kristina Portugués
Telefon: 010-495 42 10
E-post: kristina.portugues@transportstyrelsen.se 

Pågående upphandlingar

Transportstyrelsens pågående upphandlingar hittar du på en extern webbplats:

Offentliga upphandlingar på OPIC:s webbplats