Trafiksäkerheten i Sverige

”Trafiksäkerheten i Sverige” är Transportstyrelsens trafikslagsövergripande rapport och analys över trafiksäkerheten i Sverige. Rapporten är tänkt att dels ge en övergripande bild över alla trafikslag, dels ge mer utförlig statistik över trafiksäkerheten på respektive trafikslag.

I början av varje år ska rapporten Trafiksäkerheten i Sverige ge en bild över trafiksäkerhetsläget för föregående år. De två andra gångerna, under våren/sommaren samt under hösten, ska innehålla ett tema som ändras varje gång.

Följande rapporter har tagits fram. Den senaste ligger längst upp.

2018

Trafiksäkerheten i Sverige - preliminär olycksstatistik för 2017

2017

Trafiksäkerheten i Sverige - preliminär olycksstatistik för 2016

2016

Trafiksäkerheten i Sverige - preliminär olycksstatistik för 2015

2015

Trafiksäkerheten i Sverige - internationell utblick

Trafiksäkerheten i Sverige - medicinska krav

Trafiksäkerheten i Sverige - preliminär olycksstatistik för 2014

2014

Trafiksäkerheten i Sverige tertial 2 - att lära av händelser och olyckor

Trafiksäkerheten i Sverige tertial 1 - trötta förare i transportsystemet

Trafiksäkerheten i Sverige - preliminär olycksstatistik för 2013