Bakgrund

Bakgrunden till bildandet är att de europeiska staterna tillämpade sin nationella lagstiftning för godkännande av vägfordon, vilket var ett hinder för att uppnå en tillfredsställande industriell ekonomi. UN/Economic Commission of Europe utvecklade 1958- års överenskommelse om tekniska regler för hjulförsedda fordon, utrustning och delar. Denna överenskommelse utgör navet i verksamheten för att utveckla fordonsreglerna för typgodkännande. Inom denna överenskommelse har Sverige verkat sedan 1959 då Frankrike och Sverige blev de första att biträda överenskommelsen. Den är också för kommissionen den viktigaste resursen för utvecklingsinsatserna på fordonsområdet. Unionen blev fördragsslutande part under år 1998.

Sedan har 1997- års överenskommelse om kontrollbesiktning av tunga fordon över 3.5 ton i internationell trafik tillkommit, som har trätt i kraft under år 2001. EU har inte biträtt på grund av att värdet med denna är okänd. Sverige har heller inte biträtt överenskommelsen.

Den senaste 1998- års överenskommelse om harmoniserade tekniska reglementen inom fordonsområdet har biträtts av alla stora marknader inklusive gemenskapen. Sverige tillträdde överenskommelsen i december 2001. Arbetsgrupperna som förbereder texter till reglementen är fem till antalet.

Frågor som behandlas på möten

WP.29 har tre möten per år, beslutar om nya reglementen och ändringar i de befintliga. 

Deltagare

Transportstyrelsen representerar Sverige vid mötena.