Bakgrund

Enligt beslut i kommissionens förordning om generell säkerhet ska alla tunga fordon i framtiden vara försedda med två avancerade system. Det ena systemet ska varna när man avviker från sitt körfält och det andra ska varna och nödbromsa fordonet när föraren kommer ifatt ett hinder men inte reagerar inom en viss tid.

Deltagare

I möten deltar vanligtvis mellan trettio och fyrtio personer.