Bakgrund

GRB är en arbetsgrupp inom UNECE som hanterar några reglementen som beskriver tekniska krav på vägfordon avseende buller. GRB verkar under WP29 (World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations) som samlar alla ca 120 reglementen som hanterar kravnivåer för olika delar hos vägfordon. Syftet är att harmonisera kravnivåerna i världen. 1958 tecknades den överenskommelse som detta bygger på, som säger att föredragstecknande parter förbinder sig att acceptera kravnivåerna i reglementena och att acceptera att fordon tas i bruk, som har typgodkännande enligt reglementena.

Frågor som behandlas på mötena 

Möten hålls två gånger per år, i februari och september och samlar ca 70 deltagare. På mötena deltar experter från medlemsländerna. Experter från fordonsindustri och intresseorganisationer deltar också, men har dock ingen rösträtt. Beslut fattas av medlemsländernas representanter i WP29.

Frågor som tas upp handlar om utveckling av reglementena. Såväl teknisk utveckling som krav från omgivningen kan vara orsak att ändra reglementena. 

Deltagare

Regeringen är föredragstecknande part, men Transportstyrelsen har uppgift att representera Sverige i förhandlingar om reglementen.