Bakgrund

Arbetsgruppen för vägtransporter SC.1 är en arbetsgrupp under ITC (Inland Transport Committee). Arbetsgruppens syfte är att främja och utveckla internationella transporter genom att sträva efter en harmonisering och förenkling av regelverken.

Frågor som behandlas på möten

Ett antal frågor är ständigt återkommande på dagordningen:

  • Att besluta om ändringar i AGR (European Agreement on Main International Traffic Arteries) vad gäller t.ex. konstruktion av nya E-vägar eller förlängning av befintliga E-vägar samt förvaltning av vägars säkerhet som t.ex. konsekvensanalyser av vägprojekt, trafiksäkerhetsrevisioner och bearbetning av olycksdata.
  • Att förvalta och besluta om ändringar i den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter (AETR) som reglerar t.ex. raster och dygnsvila för förare. Under senare år har det varit stort fokus på implementeringen av den digitala färdskrivaren inom UNECE- området.

Att harmonisera och förenkla regelverken för gränsöverskridande transporter (elektroniska fraktsedlar, handelshinder i form av kvoter och långa väntetider vid gränspassager för persontrafik).

Deltagare

Transportstyrelsen och Näringsdepartementet deltar.