Kalendarium för internationellt arbete

Transportstyrelsen deltar i många olika internationella kommitter, organ och församlingar inom vägtrafikområdet. Här redovisas de möten där vi medverkar. Mer utförlig information om respektive möte fås genom mötets kontaktperson.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!