Bakgrund

IMO:s huvudkommitté för sjösäkerhetsfrågor

Deltagare

Sverige representeras av Transportstyrelsen.