Bakgrund

Generalsdirektörsmöten. Har en rådgivande funktion.

Deltagare

Sverige representeras av Transportstyrelsen och Näringsdepartementet.