Bakgrund

SRC är ett forum inom Eurocontrol för regelutveckling. Samverkan sker med EASA och man tar på uppdrag av kommissionen fram utkast till regelförslag.