Bakgrund

Provisional Council (PC) och Permanent Commission (CN) styrs av Eurocontrol-konventionen som reviderades 1997. Enligt den reviderade konventionen ska ett råd vara högsta beslutande organ (enligt tidigare konvention var motsvarande en kommission). Alla medlemsstater har inte ratificerat den nya konventionen och därför beslutade man att några områden inom konventionen ska hanteras som tidigt införande och därför bildades PC. Resterande frågor behandlas tillsvidare av CN som kommer att upplöses så snart ratificering är klar.

Alla medlemsstater deltar med minst en deltagare vardera, och i vissa frågor krävs 2/3 godkännande från medlemsstaterna vilket gör att det är viktigt att delta. Flera intresseorganisationer deltar som observatörer på mötena.

Frågor som behandlas på möten

De viktigaste frågor som behandlas är

  • 5-årig verksamhetsplan inklusive budget
  • Eurocontrols principiella frågor som till exempel organisation, verksamhetsområden och hantering av förändrade förutsättningar
  • Samarbete med EU och tredjeland
  • Mottar rapporter från undergrupper och rådgivande kommittéer