Bakgrund

EANPG består av 52 ICAO stater inom Europa regionen. EANPG är den högsta beslutande kommittén inom EUR regionen med ca 15 undergrupper och arbetsgrupper som rapporterar till EANPG. Eurocontrol stöder EANPG och levererar mycket arbetsmaterial som underlag till mötena. De nordiska staterna har ett rotationsdeltagande, förutom Island som är med i ICAO NAT regionen, där varje stat deltar två år vardera. Under de år man inte deltar finns ett samarbete med en gemensam beredning som underlag till den som deltar. Sverige har deltagit 2011-2012 på mötena och kommer nästa gång att delta på mötena 2019-2020.