Bakgrund 

Syftet med ATMC är att företrädare på högsta nivå inom militära flygtrafiktjänsten även omfattande luftrumshantering, möts för att skapa en gemensam uppfattning i flygtrafiktjänstfrågor som kan påverka nationernas flygstridskrafter. ATMC består av NATO inklusive EAPC (Euro- Atlantic Partnership Council – partnerskapsmedlemmar). Arbetet är fokuserat på NATO´s möjligheter att lösa sina operationer i ett mer komplext luftrum i Europa. Exempel på forum som NATMC har dialog med är EU och Eurocontrol. 

Frågor som behandlas på möten

Exempel på frågor som avhandlas är framtida militära luftrumskrav, stöd till operationer och övningar, harmonisering och interoperabilitet, multinationella övningar m.m.