Bakgrund

Syftet med denna kommitté inom kommissionen är att medlemsstaterna ska godkänna ERA:s förslag till nya regler innan kommissionen får besluta om reglerna. RISC-kommittén har mandat att godkänna beslut under driftskompatibilitets., säkerhets och lokförardirektiven. Medlemsstaterna har skyldighet att delta vid kommitténs möten.

Frågor som behandlas på möten

RISC-kommittén behandlar alla beslut om nya regler under driftskompatibilitets-, säkerhets- och lokförardirektiven. Kommittén godkänner reglerna innan kommissionen får besluta om dem, EU-fördraget gäller angående röstningsförfarandet. Kommittén ger också manat till ERA:s arbetsgrupper och godkänner t.ex. att ERA:s "Technical Opinions" får publiceras.

Deltagare

Kommissionen leder arbetet. Representanter från medlemsstaterna och ERA deltar. Från Sverige deltar Transportstyrelsen på mandat från regeringen.