Bakgrund

ILGGRI är en informell plattform för kontakter mellan oberoende Europeiska tillsynsmyndigheter med målet att vara ett effektivt forum för Europeiska säkerhetsmyndigheter. Syftet är bl. a. att utbyta kunskap och erfarenheter och bygga goda samarbetsrelationer.

Frågor som behandlas på möten

Agendan vid ILGGRI:s möten innehåller frågor om säkerhet och interoperabilitet inom järnvägssektorn. 2-3 möten genomförs per år.

Deltagare

Transportstyrelsen medverkar med 1-2 personer.