Bakgrund

Samarbete mellan regleringsorgan när det gäller kontroll av banavgifter.

Frågor som behandlas på möten

Syftet är att understödja utveckling av gemensamma principer och gemensam tillämpning inför beslutsfattande, i enlighet med omarbetningen av första järnvägspaketet.