Bakgrund

Arbetsgruppen är ett forum för medlemsländernas säkerhetsmyndigheter, inom europeiska järnvägsbyrån (ERA), att diskutera och utbyta erfarenheter om frågeställningar från den dagliga tillämpningen av gemensamma säkerhetsmetoder för bedömning av t.ex. tillståndsansökningar och säkerhetsstyrningssystem samt gemensamma säkerhetsmetoder för tillsyn i syfte att harmonisera tillämpning inom EU och olika länder.

Frågor som behandlas på möten

Gruppen ska:

  • ge feedback på praktisk tillämpning och användning av bedömningskriterier
  • ge feedback på praktisk tillämpning och olika aspekter som utveckling av beslutskriterier, strategier, planer och verkställighet vid tillsyn
  • fungera som förändrings/kontroll forum och komma överens om föreslagna förändringar till gemensamma säkerhetsmetoder

utveckla och uppdatera praktiska vägledningar som ska användas av de olika ländernas säkerhetsmyndigheter vid tillämpning av de gemensamma säkerhetsmetoderna.