Bakgrund

Syftet med denna arbetsgrupp inom ERA är att skapa en sammanslagen TSD (Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet) för Lok och passagerarfordon.  Enligt kommissionens mandat till ERA ska arbetsgruppen ta fram förslag till en gemensam TSD för höghastighetståg och konventionella lok och passagerarfordon. Den nya TSD:n ska också gälla för EU:s järnvägsystem (inte enbart TEN-nätet).

Frågor som behandlas på möten

Arbetsgruppen för TSD Lok och passagerarfordon arbetar med att ta fram förslag till en ny TSD. Denna innehåller tekniska specifikationer med krav och krav på granskning. Man ska också ta fram en ”Guide line” och en arbetsrapport. Sammanslagningen innebär också att tekniska krav som skiljer mellan TSD:erna för högh. och konv. ensas. Det finns ett antal skillnader i dagens TSD:er på samma funktioner. Man stänger också några ”öppna punkter” i den nya TSD:n.  De olika nationella specialfallen ses också över.

Deltagare

ERA leder arbetet. Representanter från marknaden (UNIFE, CER och EIM) samt de nationella säkerhetsmyndigheterna deltar.